Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:63:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/en/node/139', '', '3.238.107.166', 1606375273) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:84:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/en/node/139', '', '3.238.107.166', 1606375273) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:84:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/en/node/139', '', '3.238.107.166', 1606375273) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:79:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/en/node/139', '', '3.238.107.166', 1606375273) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:79:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/en/node/139', '', '3.238.107.166', 1606375273) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:63:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/en/node/139', '', '3.238.107.166', 1606375273) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
آموزش جراحی آندوسکوپی | iranianendosurg.org

Demo2 first Demo2 second


آموزش جراحی آندوسکوپی

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
آموزش جراحی آند وسکوپی:

بر هیچ کس پوشیده نیست جراحی آندوسکوپی تحول بزرگی را در شیوه جراحی سنتی ایجاد نموده و از بدو پیدایش این تکنولوژی هرروزه ابزار جدیدی برای بالا بردن توانایی جراح و سهولت در جراحی ابداع و به خدمت گرفته شده است. در پی این تحول عظيم؛ تنوع ابزار از یک سو و تکنیک های ارائه شده توسط جراحان پیشرو در سراسر دنیا از سوی دیگر، نياز به آموزش صحيح اين شيوه جراحى رابیش از پیش ضرورى مى نمايد.بدیهی است تشكيل مراکز متعدد آموزش آندوسکوپیک در تخصص های مختلف پاسخی است به این نیاز حیاتی.
با توجه به این امر، رسالت "انجمن جراحان درون بین ايران" از سالهای دور به عنوان اولین متولی آموزش لاپاروسکوپی در ایران، در كنار شرکت های پیشرو در امر آموزش تحقق اين نياز بوده و اقدامى ضرورى ميباشد، بر اين اساس برگزاری دوره های آموزشی پیشرفته (Advanced) در رشته های مختلف كم تهاجمى از قبیل :جراحی عمومی ، جراحى زنان ، جراحی مغز و اعصاب ، گوش و حلق و بینی ، اورولوژی ، ارتوپدی و ... با استفاده از روش (In House Learning ) یاآموزش در محل از اهداف و اولويت هاى مهم اين تشكل ميباشد.

برخی از مزیت های این روش آموزشی:

1-آموزش به صورت تئوری و عملی در کوتاهترین زمان ممکن در محل آموزش گیرنده.
2-فراگیری روش و انواع تکنیکهای جراحی به صورت (Learning Curve)بر اساس استانداردهای جهانی و تجربه علمی.
3-انتقال سالها تجربه اساتید آموزش در حین انجام عمل آموزشی به آموزش گیرنده به صورت کاربردی
4-برگزاری نامحدود عمل آموزشی تا تسلط کامل آموزش گیرنده.
5-پایین ترین خطر بروز عوارض احتمالی ناشی از عدم مهارت آموزش گیرنده.
6-فراگیری چگونگی کنترل و نحوه ی مقابله با بروز عوارض احتمالی در حین و بعد از عمل جراحی.
7-فراگیری بصورت (hands on) و انجام عمل در مراحل اولیه با کمک استاد آموزش.
8-ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره جهت تهیه مناسب ترین ابزار و لوازم مورد نیاز و setup اتاق عمل بیمارستان آموزش گیرنده.
9-عدم پرداخت هزینه بالا برای فراگیری و آموزش ، عدم تعطیلی مطب ، بی نیازی از سفر درون یا برون شهری ، استفاده بهینه از امکانات بیمارستان محل کار آموزش گیرنده.
10-فراگیری و انجام جدیدترین تکنیک های جراحی در دورافتاده ترین نقاط کشور