Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:63:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/286', '', '34.200.236.68', 1601535742) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:84:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/286', '', '34.200.236.68', 1601535742) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:84:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/286', '', '34.200.236.68', 1601535742) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:79:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/286', '', '34.200.236.68', 1601535743) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:79:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/286', '', '34.200.236.68', 1601535743) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:63:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/286', '', '34.200.236.68', 1601535743) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
جلسه علمی انجمن جراحان درون‌بین ایران | iranianendosurg.org

Demo2 first Demo2 second


جلسه علمی انجمن جراحان درون‌بین ایران

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.

کتابخانه بیمارستان آراد، جلسه علمی انجمن جراحان درون بین ایران – اسفند 1391
دومین جلسه علمی جراحان درون‌بین ایران در سال 1391، بعد از ظهر روز 17 اسفند 1391 در سالن کتابخانه بیمارستان آراد برگزار شد. معمولا در این جلسات جراحان لاپاروسکوپیست تجربه‌های استثنایی خود را مطرح می کنند. موارد مطرح شده بیشتر عوارض پیچیده یا به اصطلاح جراحی «کامپلیکاسیون»های جراحی است که دامنه گسترده‌ای از مسائل را در بر می‌گیرد. در جریان بررسی این موارد جراحان حاضر در جلسه نظریه‌ها و راه‌حل‌های خود را ارائه می‌کنند. در برخی موارد درمان بیماران هنوز خاتمه نیافته و دیدگاه های ارائه شده در این جلسات می‌تواند برای بیماران بسیار مفید باشد.
نویسنده: مجید شفتی، مجله درون بین، زمستان 1391، سال دوازدهم، شماره 4 (پیاپی 48)، صفحه 179 تا 185

دکتر سعیدی مطهر، گرداننده جلسه علمی انجمن جراحان درون بین ایران
گرداننده این جلسه مانند جلسة قبل، دکتر سعیدی مطهر بود. او از همکاری اعضای انجمن که فیلم مباحث مورد نظر خود را برای نمایش آماده کرده بودند تشکر کرد و افزود تعداد فیلم‌ها احتمالا بیشتر از وقت جلسه است ولی سعی خواهیم کرد با کاستن از زمان بحث، فرصت مطرح شدن تعداد بیشتری از موارد را فراهم کنیم. او از سخنرانان خواست که مباحث خود را تا جای ممکن به صورت خلاصه مطرح کنند.
دکتر سعیدی مطهر ابراز امیدواری کرد که این جلسه علمی بتواند آموزش‌های مفیدی برای اعضا در بر داشته باشد.

دکتر دبیراشرافی،
ژنیکولوژیست
نخستین سخنران، دکتر دبیراشرافی بود. او از عارضه‌ای صحبت کرد که در دو تن از بیمارانش پس از عمل مایومکتومی روی داده بود و عارضة غیرمنتظره و نادری به حساب می‌آید. مشکل از آنجا آغاز شده بود که روز بعد از لاپاروسکوپی، شکم بیمار نفخ کرده بود و چنین حالتی سابقه نداشت. در معاینه شکم بیمار، انعکاس ضربه به شکم نفخ کرده، نشان دهنده وجود مایع در داخل شکم بود. بعد از سونوگرافی معلوم شد که مایع بسیار زیادی در داخل شکم بیمار وجود دارد، ولی نکته تعجب‌آور این بود که مریض هیچ مشکلی نداشت و حالش خیلی خوب بود و حتی مایل بود مرخص شود. از مایع داخل شکم بیمار نمونه‌برداری و آزمایش شد که مشکل خاصی نداشت و در نهایت با باز کردن اندک جای تروکار، مایع تخلیه شد و بیمار بدون مشکلی مرخص شد. این عارضه در یک بیمار دیگر دکتر دبیراشرافی نیز رخ داده بود و بررسی‌های او در نشریات علمی پزشکی نشان داده بود که این حالت بسیار کمیاب است. به گفتة دکتر دبیراشرافی روبرو شدن با این وضعیت احتمال‌های زیادی را برای پزشک مطرح می‌کند و او مجبور به اقدامات احتیاطی و حتی کاوش مجدد از طریق لاپاروسکوپی می‌شود. تحقیقات دکتر دبیراشرافی نشان می‌داد که در برخی دیگر از جراحی‌های لاپاروسکوپی مثل کوله سیستکتومی نیز مشابه این عارضه گزارش شده است. این مسئله توسط جراحان حاضر در جلسه از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که در برخی دیگر از جراحی‌های لاپاروسکوپی نیز این عارضه امکان بروز دارد. دکتر سیم فروش در این مورد توضیحات مفصلی داد و آخرین نظریه متعلق به دکتر آصف جاه بود که استفاده از متیلن بلوی غلیظ را از عوامل این عارضه اعلام کرد.

دکتر سیم فروش،
ارولوژیست
سخنران بعدی دکتر سیم‌فروش بود. قبل از شروع صحبت او، دکتر کلباسی با ذکر خاطره‌ای از دکتر سیم‌فروش، از روزهایی که هنوز جراحی لاپاروسکوپی پا نگرفته بود یاد کرد و گفت در آن روزها، ما هر ماه یک دوره داشتیم و با زحمت زیاد ویدیوهایی از خارج کشور تهیه می‌کردیم و در این جلسات نمایش می‌دادیم. او از دکتر سیم‌فروش به عنوان کسی که از همان ابتدا سخت‌کوشانه در این جلسات شرکت می‌کرد و با دقت یادداشت برمی‌داشت و به دنبال روش جراحی لاپاروسکوپی بود قدردانی کرد.

دکتر کلباسی و دکتر سیم فروش
استاد از خاطرات ورود لاپاروسکوپی به ایران می‌گوید. از روزهایی که ویدیوی اعمال لاپاروسکوپی به سختی از خارج کشور فراهم و در جلسات ادواری جراحان درون‌بین ایران به نمایش گذاشته می‌شد. او از جوان لاغری یاد کرد که با عینک ذره‌بینی، در گوشه‌ای می‌نشست و به دقت مطالب را یادداشت می‌کرد. اکنون، حاصل آن زحمت‌ها مشهود است. دکتر کلباسی از دکتر سیم‌فروش به دلیل فعالیت‌های ثمربخش در جراحی لاپاروسکوپی قدرشناسی کرد.
دکتر سیم فروش نیز در ادامه جلسه از روزهای نخستین لاپاروسکوپی در ایران یاد کرد و گفت آن موقع که ما لاپاروسکوپی را شروع کردیم در ایران حالت کورمال کورمال داشت. در آن زمان جرقه لاپاروسکوپی که زد گفتم ما باید در دانشگاه‌ها این را بررسی کنیم. با چند نفر از جراحان عمومی صحبت کردم ولی واکنش منفی نشان دادند. برای یک دورة آموزشی به آمریکا رفتم. شاهد یک مورد لاپاروسکوپی مثانه بودم که مجبور شدند مریض را باز کردند. یعنی لاپاروسکوپی در مرحله نطفه بود. بعد از این دوره که یک هفته بود، به ایران برگشتم و با دیاگنوستیک لاپاروسکوپی شروع کردم. بعد کم کم کیست کلیه و بعد نفرکتومی‌های کوچک و قدم به قدم جلو رفتم. دکتر سیم‌فروش افزود : ما در لاپاروسکوپی هم‌قد دنیا هستیم. تاکنون پنج هزار لاپاروسکوپی را در بیمارستان لبافی‌نژاد اانجام داده‌ایم که بیشتر آنها لاپاروسکوپی‌های پیشرفته بوده است.
دکتر سیم فروش در ادامه گفت: موضوعی را که می‌خواهم اشاره کنم بزرگترین سری در دنیا است و نتایج آن در مجله علمی آمریکا چاپ شده و تعداد ارجاع به آن مرتب در حال افزایش است.
بیمار مورد نظر دکتر سیم فروش با درد پهلوی راست مراجعه کرده بود. دکتر سیم فروش ضمن نمایش اسلاید، توضیح داد که مشکل این بیمار در حالب رخ داده و بهترین راه برای تشخیص این مشکل ام آر آی است. او با توضیح در مورد روش معالجه این بیمار، از چندین نوآوری در معالجه این بیماری سخن گفت. طول زمان جراحی به این ترتیب از 4 ساعت به 1 ساعت کاهش یافته و به گفته دکتر سیم فروش با ارائه این روش، چندین فرضیه قبلی رد شده بود. سخنرانی همراه با نمایش فیلم جراحی بود و دکتر سیم‌فروش گفت نتایج و شرح 6 مورد انجام شده با این روش جراحی در مجلات معتبر جراحی لاپاروسکوپی چاپ شده است.

دکتر حسین فهیمی
جراحی لاپاروسکوپیک توراکس
سخنران بعدی دکتر فهیمی بود که وضعیت خانم 15 ساله‌ای که با تب و کاهش وزن و مشکوک به لینفوما، باید لاپاروسکوپی تشخیصی برایش انجام می‌شد را مطرح کرد. بیمار قبلا سی تی اسکن شده بود و به نظر می‌رسید که باید تحت شیمی درمانی هم قرار گیرد. دکتر فهیمی فیلم این جراحی را نمایش داد و مسائل مختلف و غیرعادی را که هنگام عمل روی داده بود بازگو کرد. نکته جالب این عمل این بود که تمام مشکل بیمار به دلیل وجود یک «خلال دندان چوبی» در شکم او ایجاد شده و در هیچیک از آزمایش‌ها و عکسبرداری‌ها این مسئله مشخص نشده بود. «خلال دندان» در جای بسیار حساسی فرو رفته و خارج کردن آن بسیار خطرناک بود، ولی در نهایت طی عمل لاپاروسکوپی این کار انجام و مشکل بیمار رفع شده بود.
با پایان سخنان دکتر فهیمی، دکتر سعیدی مطهر از حاضران خواست اگر در مورد روش کار دکتر فهیمی نظریه‌ای دارند و یا روش دیگری را پیشنهاد می‌کنند نظریات خود را مطرح کنند. در این مورد نظریات مختلفی ابراز شد که البته نتیجه آن آشنایی بیشتر جراحان با موارد خاص مشابه بود.
جمع‌بندی مطالب مطرح شده را دکتر سعیدی مطهر انجام داد و گفت حتما برای همکاران مشابه این حوادث روی داده است دو سال پیش خود من جوانی را عمل کردم که «خلال دندان» روده باریک او را سوراخ کرده و وارد شکم شده بود و از محل آن چرک می‌آمد. دکتر سعیدی مطهر گفت متأسفانه بیماران هنگامی که خلال دندان را قورت می دهند همان وقت متوجه نمی‌شوند و بعدها فراموش می‌کنند که مشکل آنها به همین دلیل بوده است. یکی از جراحان حاضر در جلسه نیز در تکمیل این موضوع گفت این مشکل برای برخی خانم‌ها نیز روی می‌دهد به این ترتیب که برای مرتب کردن روسری خود، سنجاق آن را در دهان نگه می‌دارند و گاهی سنجاق روسری به طور ناگهانی غورت داده می‌شود. در ادامه جلسه معلوم شد که موارد بسیار حادتری هم وجود داشته است. موردی که دکتر سیم فروش مطرح کرد ابعاد بزرگتری داشت. وی از بیماری یاد کرد که «میله کاموا» خورده بود!

دکتر جلالی، فلوشیپ لاپاروسکوپی
سخنران بعدی دکتر جلالی بود که وضعیت مرد بیست و شش ساله‌ای که تالاسمی داشت را مطرح کرد. این بیمار نیاز به تزریق مکرر خون داشت و همچنین دچار مشکل کیسه صفرا شده بود. بنابراین باید هم عمل کیسه صفرا و هم عمل طحال روی او انجام می‌شد. دکتر جلالی گفت در جریان این عمل دیافراگم بیمار با کوتر سوراخ شد که بلافاصله آن را دوختیم و با رعایت احتیاط‌های لازم بیمار بدون مشکلی به هوش آمد و مسئله‌ای نداشت تا دو ساعت بعد از عمل که بیمار تنگی نفس پیدا کرد. با آسپیراسیون و خروج مقداری گاز از قفسة سینه، حال بیمار خوب شد، اما 6 ساعت بعد دوباره دچار تنگی نفس شد. این بار از قفسة سینه پرتونگاری شد و ملاحظه شد که پنوموتوراکس قابل توجهی دارد. برای بیمار چست تیوب گذاشتیم و همه چیز خوب شد و مریض هم مسئله‌اش حل شد. به گفته دکتر جلالی علاوه بر دیافراگم، ریه این مریض هم سوراخ کوچکی پیدا کرده بود که هنگام عمل معلوم نشده بود و پنوموتوراکس نشانگر آسیب ریه بود. چست تیوب سه روز بعد خارج شده و بیمار مرخص شده بود.

دکتر کلهر ، فلوشیپ لاپاروسکوپی
سخنران بعدی دکتر کلهر بود که یک مورد توتال کولکتومی لاپاروسکوپیک همراه با ایلئورکتال آناستوموز موضوع صحبت او بود. بیمار آقای 39 ساله با درد شکم و پهلو مراجعه کرده بود. این بیمار قبلاً توسط شادروان دکتر میرباقری کولونوسکوپی شده بود و چند تا پولیپ در قسمت‌های مختلف از سیگموئید تا سکوم دیده بودند. این بیمار کاندید توتال کولکتومی شد. خود بیمار مایل بود که فعلا رکتوم‌اش حفظ شود. دکتر کلهر فیلم این جراحی را نمایش داد و گفت تا انجام کامل دایسکشن مشکلی نداشتیم و کار به خوبی انجام شد ولی چون سوپراپوبیک از دو سه سانتیمتر پایین‌تر بریده شده بود، مثانه بیمار آسیب دید و ما مثانه را در دو لایه ترمیم کردیم. دکتر کلهر مشکلات دیگری هم که ضمن این عمل ایجاد شد را برشمرد و به نکات مهم در تشخیص و ترمیم این مشکلات اشاره کرد. این بیمار بعد از 4 روز با فولی مرخص شد و ده روز پس از عمل، فولی وی نیز کشیده شد. در پایان این سخنرانی چگونگی این عمل جراحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر عبدالله زندی در مورد شکل مطلوب آناستوموز ایلئوم و نوع استپلر لازم توضیحات فنی داد و به انجام چند اقدام تکنیکی برای اطمینان از صحت این عمل جراحی اشاره کرد. دکتر سعیدی مطهر نیز در مورد مسئله دونات در این عمل جراحی و نکات فنی مربوط به آن اشاره کرد.

دکتر بقایی، جراح توراکس
سخنران بعدی دکتر بقایی جراح توراکس از بیمارستان فیروزگر بود. موضوع صحبت او تایمکتومی به طریقه توراکوسکوپی بود. دکتر بقایی گفت مثل تمام عمل‌های دیگر در این جراحی نیز شکل کار بستگی به این دارد که آیا مریض دچار عوارض پیچیده بشود یا نشود. دکتر بقایی گفت من قبل از شروع جراحی تایمکتومی به طریق توراکوسکوپی، سابقة بیش از ده سال انجام تایمکتومی به طریق جراحی باز را داشتم. دکتر بقایی در مورد آموزش جراحی لاپاروسکوپی گفت نسل ما مدت زیادی جراحی باز کرده و بعد وارد عرصه جراحی لاپاروسکوپی شده‌ایم، ولی نسل فعلی در بدو کار با جراحی لاپاروسکوپی شروع می‌کنند. دکتر بقایی افزود: هنگام روبرو شدن با وضعیت پیچیده در تایمکتومی توراکوسکوپی، تجربه من در جراحی باز، برایم بسیار مفید بود. شناخت آناتومی و ساختار این ناحیه و اطراف آن سبب می‌شود که کار به راحتی پیش برود و اگر وضعیت پیچیده شود اقدام مناسب‌تری را انجام داد. در ادامه، دکتر بقایی توضیحات مفصلی در مورد جزئیات این روش جراحی و نکات مهم آن ارائه کرد. بررسی نتایج این نوع جراحی در مقالات تحقیقی نشان می‌دهد که بین جراحی باز و توراکوسکوپیک فرق چندانی وجود ندارد. دکتر بقایی در مورد روش لاپاروسکوپی در جراحی توراکس گفت این روش یک مقدار دیرتر از جراحی شکم وارد ایران شد و در شروع کار بیشتر منحصر به اقدامات تشخیصی بود. بعد، کارهایی روی مدیاستن انجام شد. حتی هنوز هم کارهایی مثل لوبکتومی در مراحل اولیه است. دکتر بقایی در ادامه سخنرانی خود با نمایش اسلاید، جزئیات این جراحی را برای حاضران بیان کرد.

دکتر حسین آصف جاه، ژنیکولوژیست
سخنران بعدی دکتر آصف‌جاه بود که در مورد روش جدیدی در مورد سوچرینگ (بخیه) مایومتریوم صحبت کرد. دکتر آصف‌جاه ضمن نمایش فیلم، در مورد جزئیات این روش جراحی به تفصیل توضیح داد. سه محور اصلی این روش سوچرینگ را دکتر آصف جاه به این ترتیب بیان کرد که اول اینتگریتی (integrity) مریض باید حفظ شود. دوم هماتوما و دیفکت نباید ایجاد شود و سوم این که چسبندگی ایجاد نشود. به گفته دکتر آصف‌جاه، هر یک از این مسائل رخ دهد شانس باروری بیمار در آینده در خطر قرار می‌گیرد. دکتر آصف‌جاه در پایان افزود این گونه بخیه در سروزا انجام می‌شود ولی در مایومتریوم تازگی دارد با این تفاوت که در اینجا نباید بخیه‌ها خیلی سفت و محکم باشد. در پی این سخنرانی بحث و گفت و گوی مفصلی انجام شد. دکتر دبیراشرافی اعتقاد داشت که در موارد مشابه نیاز به لاپاروتومی است و در مورد ضخامت نخ به نکاتی اشاره کرد. در نهایت، به نظر رسید که این روش سوچورینگ هنوز سابقه زیادی نیافته و نیاز به تحقیقات بیشتر با تعداد بیماران بیشتر دارد.

دکتر عبدالحسینی،
فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپی
دکتر عبدالحسینی فلوشیپ مرکز جراحی کم تهاجمی بیمارستان رسول نفر بعدی بود. دکتر عبدالحسینی یک مورد اروژن یا دررفتگی «باند» استفاده شده در جراحی چاقی را مطرح کرد. بیمار خانمی 34 ساله بود که سه چهارم باند نصب شده به داخل معده او فرو رفته بود. این بیمار زیر عمل جراحی رفته و باند از بدنش خارج شده بود. معمولا چنین بیمارانی بعد از مدت کوتاهی بهبود می‌یابند ولی این بیمار دچار مشکلات متعددی شده بود. تب، اسهال و درد شدید در ناحیه شکم برخی از این مشکلات بود. تصاویر متعدد عادی و سی تی اسکن با مادة حاجب چیز مشخصی را مطرح نمی‌کرد ولی بازسازی تصاویر سی تی اسکن نشان دهنده جسم خارجی در شکم بیمار بود و در نهایت معلوم شد بخشی از باند در بدن بیمار باقی مانده بود. سخنرانی دکتر عبدالحسینی با بحث و نظرهای زیادی از طرف حاضران همراه بود. توضیحات دکتر کلباسی، دکتر عبدالله زندی، دکتر سعیدی مطهر و دکتر پازوکی روشنگر برخی نکات مبهم این مشکل خاص، یعنی در رفتن باند مورد استفاده در جراحی چاقی به داخل معده بود. به گفته دکتر زندی نرخ اروژن یا دررفتگی باند بین 4 تا 7 درصد است.

دکتر مازیار فریدی
سخنران بعدی دکتر مازیار فریدی از بیمارستان ایرانمهر بود که یک مورد انسداد روده را با نمایش فیلم و اسلاید مطرح کرد. دکتر فریدی گفت معمولا در انسداد روده رویکرد لاپاروسکوپی چندان جایگاهی ندارد ولی ما ابتدا لاپاروسکوپی را امتحان می‌کنیم که اغلب امکان‌پذیر نیست ولی در این مورد که انسداد روده خانمی 69 ساله بود، رویکرد لاپاروسکوپی موفق بود. این خانم بیماری قلبی شدید و بیماری کلیوی و سابقه دیابت داشت که بعد از 16 روز بستری در یکی از بیمارستان‌های دولتی و مداواهای کانسرواتیو در نهایت به بیمارستان ما منتقل شده بود. درمان کانسرواتیو (محتاطانه) را 2 روز ادامه دادیم ولی با توجه به حال بیمار تصمیم گرفتیم ابتدا رویکرد لاپاروسکوپی را آزمایش کنیم و اگر نشد لاپاروتومی کنیم. در جریان لاپاروسکوپی مشکل چسبندگی وجود داشت که برطرف کردیم و در تعقیب مسیر روده متوجه شدیم که «بند» به دور روده پیچیده است و مشکل بیمار همین بود که ترمیم و بخیه شد. خوشبختانه مریض فردای روز عمل دفع گاز پیدا کرد و دو روز بعد از عمل، بهبود یافت و مرخص شد.
موردی که توسط دکتر فریدی مطرح شد بحث زیادی نداشت چرا که به گفته دکتر کلباسی یک کامپلیکیشن جراحی نبود اما یک مورد خاص بود که منفعت لاپاروسکوپی را نشان ‌داده و بیمار را از یک لاپاروتومی خطرناک نجات داده بود.
سخنران بعدی دکتر مختاری بود که با نمایش چند اسلاید، یک مورد جالب و استثنایی از یکی از بیماران خود را مطرح کرد. دکتر مختاری گفت این بیمار، دختر خانم بیست ساله‌ای بود که یک کیست تخمدان داشت و با درد سمت راست مراجعه کرده بود. دکتر مختاری با اشاره به تصویر گفت پس از خارج کردن کیست و ضمن داغ کردن و ریشه کنی، وضعیت آپاندیس بیمار به نظرم غیرعادی بود از استاد دکتر کلباسی خواهش کردم که نظرشان را بگویند. ایشان هم اندکی التهاب در نوک آپاندیس تشخیص دادند و در نهایت تصمیم بر این شد که آپاندیس را برداریم. با این مقدمه، دکتر مختاری از حاضران پرسید «تشخیص شما چیست؟».
بلافاصله یکی از حاضران گفت «کارسینوئید!» این تشخیص صحیح بود ولی معلوم شد که این تشخیص صحیح از رهگذر هنر تست‌زنی کسب شده است. کسی که تشخیص صحیح را داده بود در توجیه تشخیص گفت : «اگر آپاندیس معمولی بود که اینجا ارائه نمی‌شد!» و خنده دکتر مختاری و سایر حضار!

دکتر ابوالقاسم مختاری
اما دکتر مختاری در ادامه گفت این دختر خانم که تنها فرزند یک خانواده است را خود من به دنیا آوردم و مادرش برست کانسر (سرطان سینه) عمل شده و دیالیز می‌شود و پدرش هم قلب باز عمل کرده است. این عارضه سرطانی که در ابتدایی‌ترین مراحل بود در یک اقدام لاپاروسکوپی به صورت تصادفی کشف شد و این از شاهکارهای لاپاروسکوپی است. اندازة کارسینوئید کمتر از یک سانتی‌متر بود و بیمار دو سال پیگیری شد و هیچ عارضه‌ای نداشت. دکتر مختاری گفت در بررسی مقالات، یک تحقیق بین سال‌های 2000 تا 2006 در هلند پیدا کردم که 1500 مورد برداشتن آپاندیس را مرور کرده بودند و در مجموع فقط 7 مورد تومور کارسینوئید در آنها وجود داشت.

دررفتگی باند در جراحی چاقی که توسط دکتر عبدالحسینی مطرح شد، بحث و نظرهای زیادی را به دنبال داشت. دکتر کلباسی، دکتر زندی، دکتر پازوکی و دکتر سعیدی مطهر در این بحث شرکت فعال داشتند. در اینجا دکتر عبدالله زندی در مورد نکاتی که در تصاویر سی تی اسکن بیمار وجود دارد توضیح می‌دهد.
فتق اینگوینال دو طرفه موضوع سخنرانی دکتر علی بیگی فلوشیپ لاپاروسکوپی در مرکز جراحی‌های کم‌تهاجمی بیمارستان حضرت رسول بود. این مورد یک مریض 49 ساله شدیدا سیگاری بود که از 5 سال قبل فتق دو طرفه داشت و مشکل خاص دیگری نداشت. فتق او خیلی راحت و روتین، دو طرفه عمل شده اما در فاصله 5 دقیقه، دچار تاکیکاردی شده و مشکل تنفس هم پیدا کرده بود. با این که ناحیه عمل از ریه فاصله زیادی داشت، این مریض از ناحیه ریه مشکل پیدا کرده بود که با گذاشتن چست تیوب مشکل حل شده و مریض پس از سه روز مراقبت ویژه بهبود یافته و مرخص شده بود.
دکتر سعیدی مطهر گفت یکی از دلایلی که می‌گویند مریض‌هایی که مشکل ریوی دارند برای لاپاروسکوپی مناسب نیستند همین مسائل است. به این دلیل که فشار در آنجا زیاد است و معمولا فشاری که در لاپاروسکوپی به ریه می دمند خیلی بیشتر از فشاری است که در لاپاروتومی انجام می‌شود، بنابراین اگر چنین زمینه‌ای در ریه وجود داشته باشد، احتمال چنین مشکلاتی وجود دارد.

دکتر علی بیگی، فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپی
دکتر علی بیگی مورد دیگری را نیز مطرح کرد و از حاضران خواست ایراد کار جراح را بگویند. موضوع یک بای لترال آدرنالکتومی به خاطر کوشینگ سندرم سنترال بود که به درمان‌های طبی جواب نمی‌داد و در نهایت لاپاروسکوپی شد. مسئله‌ای برای بیمار ایجاد شده بود که ضمن بررسی آن بحث مفصلی در مورد کوتر بای‌پولار و مونوپولار درگرفت. جمعبندی این بحث را دکتر سعیدی مطهر به این صورت ارائه کرد: کوتر نباید به هیچوجه با کلیپس فلزی و یا حتی پلاستیکی تماس داشته باشد که در غیر این صورت می تواند مشکلات زیادی برای بیمار ایجاد کند.
در پایان این جلسه کارشناسان شرکت بنیان طب آفاق که نمایندگی کمپانی آمریکایی اپلای مد را بر عهده دارد تعدادی از ابزارهای جراحی لاپاروسکوپی و مزیت‌های فنی آن را برای حاضران بازگو کردند.