Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:63:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/288', '', '34.200.236.68', 1601543569) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:84:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/288', '', '34.200.236.68', 1601543569) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:84:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/288', '', '34.200.236.68', 1601543569) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:79:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/288', '', '34.200.236.68', 1601543569) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:79:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/288', '', '34.200.236.68', 1601543569) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './cpira219_971030/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:63:\"/home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://iranianendosurg.org/node/288', '', '34.200.236.68', 1601543569) in /home/cpira219/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
گزارش دیگری از جلسات جراحی اندوسکوپیک در سی و هفتمین کنگره جامعه جراحان ایران | iranianendosurg.org

Demo2 first Demo2 second


گزارش دیگری از جلسات جراحی اندوسکوپیک در سی و هفتمین کنگره جامعه جراحان ایران

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/cpira219/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.

صبح روز یکشنبه 15 اردیبهشت، دومین جلسه جراحی اندوسکوپیک در تالار شماره 9 مرکز همایش‌های رازی برگزار شد. عنوان اصلی این جلسه «جراحی اندوسکوپی پیشرفته» بود. اعضای هیئت رئیسه این جلسه دکتر حشمت الله کلباسی و دکتر علیرضا بربند، دكتر علیرضا خلج و دكتر محمد طالب پور بودند و هدایت جلسه را دکتر حشمت الله کلباسی بر عهده داشت.
نویسنده: مجید شفتی، مجله درون بین، تابستان 1392، سال سیزدهم، شماره دوم (پیاپی 50)، صفحه 82 تا 83

نخستین سخنران دکتر مرتضی نوروزخانی بود که در باره «لاپاروسکوپی در شکم حاد» و جنبه های مختلف این نوع درمان و افتراق آن از عوامل دیگر تولید کننده درد شکم صحبت کرد. دکتر نوروزخانی در باره عوامل مختلفی که این عارضه را ایجاد می‌کنند و نحوة جراحی در هر یک از این شرایط توضیح داد و همچنین در باره ابزارهایی که در این جراحی به کار می‌رود و نحوه استفاده از این ابزارها نیز تجربه خود را ارائه کرد.

سخنران بعدی، دکتر رضا کلباسی جراح ایرانی مقیم انگلیس بود که سخنرانی خود را تحت عنوان «laparoscopic TME in Rectal Cancer Surgery» ارائه داد. سخنرانی دکتر کلباسی به زبان انگلیسی و اندکی هم فارسی ارائه شد. به نظر دکتر کلباسی کیفیت این عمل جراحی بسیار مهم است. او با نمایش فیلم در مورد جزئیات عمل اسپلنکتومی و موبیلیزیشن لترال توضیح داد. از جمله نقطه نظرهای دکتر کلباسی این بود که در جراحی لاپاروسکوپی عجله اصلا خوب نیست او ضمن نمایش فیلم عمل جراحی گفت: انجام این عمل توسط جراحان کولورکتال ورزیده باعث کاهش آسیب به یوروتر چپ شده است. دکتر کلباسی در مورد عمل سرطان کولون گفت مسئلة «وقت»، یکی از مشکلات این عمل است. به گفتة دکتر کلباسی، در انگلستان، برنامة ملی LOREC برای مقابله با این بیماری طراحی شده است (Low Rectal Cancer National Development-UK) و تیم های چند منظوره برخورد با بیماری سرطان دیدارهای آموزشی منظمی را برگزار می‌کنند.

سخنران بعدی دکتر طالب پور بود که در باره «جراحی آنتی‌ریفلاکس در بیماران مبتلا به مری کوتاه از طریق توراکوسکوپی» صحبت کرد. به عقیده دکتر طالب پور و بر اساس مستندات پزشکی ارائه شده توسط او، 85 درصد موارد درمان ریفلاکس به صورت طبابت و بدون جراحی انجام می‌شود و در موارد اضطراری، رویکرد جراحی مطرح می‌شود. دکتر طالب‌پور در بارة روش جراحی پلیکاسیون مری برای معالجه ریفلاکس با نمایش اسلاید و فیلم عمل جراحی در مورد جزئیات کار توضیح داد. یکی از مشکلات در برخورد با این بیماری کوتاه شدن مری است که دکتر طالب‌پور راه‌های مختلف حل این مشکل را مطرح کرد که از جمله یکی از این راه‌ها استفاده از خود معده برای ادامه مری بود.

سخنران بعدی دکتر پروین شاپوری بود که موضوع «انسداد روده در رزکسیون رکتوسیگمویید با آناستوموز اینتراکورپورال» را مورد بحث قرار داد. دکتر شاپوری با نمایش اسلاید و فیلم جایگاه این ضایعه را مشخص کرد و با ارائه آماری از تحقیقات انجام شده در این مورد و میزان شیوع آن، گفت: درمان اولیه این بیماری مدیکال و دارویی است ولی در صورتی که بیمار ریسک جراحی را قبول کند و برای مثال، عمل جراحی را بر خوردن دارو در تمام عمر ترجیح دهد، می‌توان اقدام جراحی برای او را بررسی کرد. البته در شرایط اورژانس نیز اقدام جراحی مد نظر قرار می‌گیرد. دکتر طالب‌پور، دکتر سعیدی مطهر و دکتر رضا کلباسی نیز در تکمیل روش درمان این بیماری به نکاتی اشاره کردند.

سخنران بعدی دکتر خلج بود که در باره گاسترکتومی از طریق لاپاروسکوپی صحبت کرد. او در ابتدای صحبت خود از عمل سختی که روز گذشته انجام داده بود گفت و افزود می خواستم برعلیه لاپاروسکوپی صحبت کنم اما در واقع تمام تحلیل‌های جامع آماری نشان می‌دهند که انجام این کار از طریق لاپاروسکوپی دارای ایمنی کافی و نتایج آن برتر از نتایج همین عمل در جراحی باز است. دکتر خلج در تأیید این مسئله نتایج چند تحقیق پرتعداد در ژاپن و آسیای جنوب شرقی را ارائه کرد. البته نکته مهم در این جراحی مهارت خوب جراح و پشت سر داشتن منحنی یادگیری است. دکتر خلج گفت در حالی که در جنوب شرقی آسیا این رویکرد جراحی پذیرفته شده ولی در اروپا و آمریکا هنوز بحث در باره آن ادامه دارد. دکتر خلج گفت در کشور ما مسئله اینست که بعد از عمل اختیار بیمار در دست انکولوژیست و عوامل دیگری خارج از حیطه اختیار جراح است و در نتیجه اگر این کار در مراکز تخصصی به صورت تیمی انجام شود می تواند نتایج خوبی داشته باشد. دکتر خلج با نمایش فیلم عمل جراحی، در بیماری که لنفوم داشت، سخنرانی خود را پایان داد. دکتر طالب پور، دکتر سعیدی مطهر و دکتر رضا کلباسی نقطه نظرهایی در باره این مبحث داشتند. یکی از نکات مورد اشاره، تفاوت انجام اندوسکوپی تشخیصی در ایران و انگلستان بود که این کار در ایران توسط پزشک اندوسکوپیست ولی در انگلستان توسط خود جراح انجام می‌شود.

سخنران بعدی دکتر غلامعلی گدازنده بود که در باره «Minimal Invasive Esophagectomy» صحبت کرد. دکتر گدازنده که در ساری اقامت دارد گفت در جراحی با تهاجم اندک، «ازوفاژکتومی» با روش‌های مختلفی انجام می‌شود. او با نمایش اسلاید و فیلم به جزئیات انجام این عمل جراحی اشاره کرد و از جمله نکته‌های مورد اشاره او این بود که در اشخاص بلندقد این عمل مشکلتر است.
یکی از مسائل مورد اشاره دکتر گدازنده کمبود ابزارهای لازم برای انجام این عمل بود، از جمله، وسیله‌ای به نام «اندو جی آی» که ظاهرا به دلیل تحریم دچار کمبود شده و به گفتة دکتر گدازنده در صورتی که این وسیله وجود داشت کار بسیار راحت‌تر انجام می‌شد. طبق آماری که دکتر گدازنده ارائه کرد در یک تحقیق در چین تعداد 5000 مورد از این عمل بدون هیچ نیازی به پیلوستامی انجام شده است. به دلیل تحریم و در دسترس نبودن ابزارهای لازم، چندین مورد تبدیل به عمل باز در تجربیات دکتر گدازنده وجود داشته است. دکتر گدازنده آماری از مجموع عمل‌های جراحی ازوفاژکتومی با این روش ارائه کرد و گفت میانگین زمان عمل 76 دقیقه بوده است. روشی که دکتر گدازنده در مورد آن توضیح داد بسیار پیچیده و مفصل بود و جای تعجب داشت که چنین عمل پیچیده‌ای با روش لاپاروسکوپیک انجام شده بود.
در پایان سخنرانی دکتر گدازنده، دکتر سعیدی مطهر و دکتر خلج توصیه‌هایی ارائه کردند اما یکی از جالبترین اظهارنظر ها متعلق به دکتر حشمت الله کلباسی بود که گفت : 22 سال پیش که من شروع به لاپاروسکوپی در ایران کردم حتی در خواب هم نمی دیدم که روزی بیاید که چنین عمل‌های پیچیده ای نیز به روش لاپاروسکوپی انجام شود.

دکتر زهره ضرغامی سخنران بعدی بود که در باره آدرنالکتومی لاپاروسکوپیک صحبت کرد. دکتر ضرغامی با نمایش اسلاید و فیلم «رایت آدرنالکتومی لاپاروسکوپیک» در مورد جزئیات این نوع عمل توضیح داد و با اشاره به نتایج یک تحقیق گفت در مورد کانسر آدرنال بهتر است که به طریق باز عمل شود. دکتر ضرغامی نیز مسئله تحریم و کمبودهای ناشی از آن را از جمله مشکلات این عمل جراحی برشمرد. در پایان این سخنرانی پرسش و پاسخ مفصلی انجام شد.